Search
Friday 6 December 2019
  • :
  • :

Tag:

Eugen_Sandow_(1867-1925)

Hiểu về thể dục thể hình

Thể dục thể hình là một bộ môn thể thao phát triển hình thái cơ thể (mẫu người) - sự nở nang của nhóm cơ bắp, dáng hình phát triển theo tỉ lệ cân đối.